Tin hoạt động của Bộ, Tổng cục

Trong hai ngày 23 và 24-11, tại Hội trường Công an tỉnh Khánh Hòa, Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội (Tổng cục VII) - Bộ Công an tổ chức hội thảo, tập huấn một số chuyên đề công tác của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Thiếu tướng Nguyễn Công Sơn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục VII chủ trì hội ngh Tại hội nghị, lãnh đạo Văn phòng Công an của 15 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên và lãnh đạo Văn phòng Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an TP. Nha Trang được Tổng cục VII phổ biến một số chuyên đề về công tác của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội như: Nghị định số 77/NĐ-CP của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ngành Công an; Nghị định số 73/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự; Dự thảo Thông tư về biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính của Bộ Công an… Hội nghị nhằm đáp ứng yêu cầu đấu tranh, phòng chống tội phạm trong tình hình mới.

Liên kết trang

Liên kết websiteThăm dò ý kiến

Giải pháp kiềm chế và giảm tai nạn giao thông?