Tìm kiếm TTHC

Cải cách thủ tục hành chính

  
Tên Thủ tục Thủ tục cấp Giấy phép mua công cụ hỗ trợ
Cơ quan thực hiện
Cơ sở pháp lý


+ Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30/6/2011 về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
+ Nghị định số 25/2012/NĐ-CP ngày 05/4/2012 về thi hành một số điều của pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
+ Thông tư số 30/2012/TT-BCA ngày 29/5/2012 về thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Nghị định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh.


Thủ tục

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép mua công cụ hỗ trợ lập thành 01 bộ. Hồ sơ gồm:

a) Văn bản đề nghị mua công cụ hỗ trợ.

b) Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

c) Quyết định thành lập lực lượng bảo vệ chuyên trách (áp dụng đối với các cơ quan, doanh nghiệp thành lập lực lượng bảo vệ chuyên trách).

d) Giấy giới thiệu của người đến liên hệ.

Người có tên trong Giấy giới thiệu có trách nhiệm xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ.

2. Nơi tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép mua công cụ hỗ trợ.

a) Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép mua công cụ hỗ trợ cho cơ quan, đơn vị thuộc các Bộ, ngành ở Trung ương và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ được phép đào tạo nhân viên bảo vệ.

b) Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép mua công cụ hỗ trợ cho các cơ quan, đơn vị ở địa phương.

Trong thời gian 04 ngày làm việc, cơ quan Công an có thẩm quyền phải cấp Giấy phép mua công cụ hỗ trợ theo quy định.

3. Thời hạn của Giấy phép mua công cụ hỗ trợ là 15 ngày.

Loại Vũ khi, vật liệu nổ và CCHT
Cách thức thực hiện
Thành phần số lượng hồ sơ
Đối tượng thực hiện
Kết quả thực hiện TTHC
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Thời gian
Lệ phí
Đính kèm

Liên kết trang

Liên kết websiteThăm dò ý kiến

Giải pháp kiềm chế và giảm tai nạn giao thông?