Thống kê trật tự an toàn xã hội

Tình hình tai nạn giao thông cả nước
Số vụ TNGT năm 2014
Số vụ TNGT năm 2013
Số vụ TNGT năm 2012
Số người chết do TNGT năm 2014
Số người chết do TNGT năm 2013
Số người chết do TNGT năm 2012
Số người bị thương do TNGT năm 2014
Số người bị thương do TNGT năm 2013
Số người bị thương do TNGT năm 2012
Số người bị thương do TNGT năm 2011
Số người chết do TNGT năm 2011
Số vụ TNGT năm 2011
Tình hình TNGT ở 5 thành phố lớn
Tình hình cháy, nổ
Số vụ cháy, nổ năm 2014
Số vụ cháy, nổ năm 2013
Số vụ cháy, nổ năm 2012
Số người bị chết do cháy, nổ năm 2014
Số người bị chết do cháy, nổ năm 2013
Số người bị chết do cháy, nổ năm 2012
Số người bị thương do cháy, nổ năm 2014
Số người bị thương do cháy, nổ năm 2013
Số người bị thương do cháy, nổ năm 2012
Thiệt hại do cháy, nổ năm 2014
Thiệt hại do cháy, nổ năm 2013
Thiệt hại do cháy, nổ năm 2012
Thiệt hại do cháy, nổ năm 2011
Số người bị thương do cháy, nổ năm 2011
Số người bị chết do cháy, nổ năm 2011
Số vụ cháy, nổ năm 2011

Liên kết trang

Liên kết websiteThăm dò ý kiến

Giải pháp kiềm chế và giảm tai nạn giao thông?